Oferta            

Współpracujemy z sektorem przemysłowo-energetycznym w Polsce oraz producentami rusztowań w Europie. Prowadzimy obsługę serwisowa na budowach krajowych i eksportowych, doradzamy Inwestorom w zakresie:

Obsługa serwisowa

- Indywidualne plany montażu, analizy ryzyka, instrukcji użytkowania w zakresie nietypowych konstrukcji rusztowań.
- projektowania i planowania zasobów rusztowań dla poszczególnych realizacji;
- nadzoru technicznego prowadzonych realizacji rusztowań, reprezentowania Zleceniodawcy przed organami kontrolnymi;
- usługi montażu, demontażu i serwisu rusztowań w trakcie prowadzenia realizacji;
- wynajmu określonej ilości rusztowań dla potrzeb danej realizacji;
- prowadzenie magazynu rusztowań w trakcje realizacji wraz nadzorem i rozliczeniem końcowym;
- planowanie ilości oraz dostawę i wynajem pomocniczych maszyn i urządzeń technicznych do prac na wysokości;
- planowania oraz dostawy zabezpieczeń tymczasowych budowy oraz środków ochrony indywidualnej do pracy na wysokości;
- wykonania wiarygodnych inwentaryzacji rocznych i okresowych elementów rusztowań w zasobach przedsiębiorstwa.

 

Nadzór Zastępczy

- kompleksowej wyceny planowanych prac rusztowań dla potrzeb Inwestora wraz z opracowaniem budżetu;
- opracowanie indywidualnych planów montażu, analizy ryzyka, instrukcji użytkowania w zakresie nietypowych konstrukcji rusztowań;
- zastępczego nadzoru technicznego Zleceniodawcy wraz z opracowaniem metod kontroli wykonanych prac;
- nadzoru projektowego i technicznego prowadzonych realizacji rusztowań, reprezentowania Zleceniodawcy przed organami kontrolnymi;
- prowadzenie magazynu rusztowań w trakcje realizacji wraz nadzorem i rozliczeniem końcowym;
- planowanie ilości pomocniczych maszyn i urządzeń technicznych do prac na wysokości;
- planowania zabezpieczeń tymczasowych budowy oraz środków ochrony indywidualnej do pracy na wysokości;
- wykonania wiarygodnych inwentaryzacji rocznych i okresowych elementów rusztowań w zasobach przedsiębiorstwa. 


Szkolenia
Seminaria o rusztowaniach - www.rezultat.info.pl