Projekty UE

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Oś priorytetowa 2 - Wsparcie transakcji i operacji do transakcji działalności B + R + I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Automatyczny system kontroli i analiz obciążeniowych oraz usług użyteczności budowy rusztowań

 Celem projektu jest opracowanie nowego urządzenia, które zawiera się do zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowania rusztowań. Umożliwiają dokonanie dokładnego pomiaru nacisków wykonywanych przez rusztowanie na podłożu, włączanie wprowadzanych funkcji użycia i konfigurowanie struktur rusztowania.

 Efektem projektu będzie innowacyjny zestaw funkcji do obsługi funkcji i konfiguracji struktury rusztowań.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017–31.07.2018

Wartość projektu: 405.900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 274.975,00 zł

**********

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.4 - Dotacje na kapitał obrotowy

 Dotacja na kapitał obrotowy dla Scaffolder Energy Sp. z oo w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

 COVID-19.

  Wartość projektu i wartość dofinansowania: 115 545,78 zł